Welkom bij Elifeda Beauty te Almelo
Enhancing your natural beauty
    Foto's

    Hieronder een aantal foto's van mijn werk en mijn salon.


    Naam
    E-mailadres
    Opmerkingen
    Vul onderstaande captcha in.
    Dit is een verplicht veld
    Wimperextensions One by One
     Salonregels en AVG

      

      De volgende voorwaarden en regels zijn van toepassing:

      

     1. U dient uw acrylnagels zelf te onderhouden. Dit houdt in dat de nagels regelmatig geoliëd moet worden en dat u uw kunstnagels niet als gereedschap moet gebruiken. Dit houdt in dat u ze niet moet gebruiken om bijvoorbeeld een blikje fris open te maken of er onkruid mee te wieden.

     2. Werkt u in de schoonmaak of veel met water of andere vloeistoffen, draag dan handschoenen. Mocht u dit advies niet opvolgen en de nagels worden poreus of vertonen lifting, ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor een nieuwe set nagels.

     3. Elifeda Beauty geeft 1 week garantie op de acrylnagels. Mocht u tijdens deze garantieperiode last hebben van lifting, een gebroken nagel of een ander ongemak, verzoek ik u zo spoedig mogelijk, dan wel binnen 1 week na de afspraak terug te komen. U betaalt dan niets voor de reparatie. Na 1 week ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

     4. Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, neem dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak contact met mij op om af te zeggen of de afspraak te verzetten. Zegt u niet op tijd af, dan ben ik genoodzaakt om 100% van de kosten ( normale prijs, aanbiedingen zijn uitgesloten ) in rekening te brengen ( uitzonderingen daargelaten ).

     5. Het betreden van Elifeda Beauty geschiedt op eigen risico. Nagelstudio 'Elifeda' is niet aansprakelijk voor geleden schade aan eigendommen.

     6. Acrylnagels blijven 3 tot 4 weken goed zitten. Mocht u ze langer dragen dan 4 weken, dan ben ik genoodzaakt een extra toeslag te berekenen voor de navulbehandeling.

     7. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat de nagels lifting vertonen. Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met mij, zodat we de oorzaak hiervan kunnen vaststellen. Valt de oorzaak buiten uw schuld, dan zoeken wij samen naar een passende oplossing en reken ik uiteraard geen kosten.

     8. Heeft u lifting of een gebroken nagel? Laat de nagels zitten en plak eventueel af met een pleister. Neem zo spoedig mogelijk contact op voor reparatie. Gaat u de nagels er wel afhalen, geschiedt dat op eigen risico. Een acrylnagel eraf trekken kan aanzienlijke schade aan de eigen nagel toebrengen. Doe dit dan ook a.u.b. niet. Mocht u dit wel doen en u komt voor reparatie, ben ik genoodzaakt kosten in rekening te brengen voor het herstellen van schade door eigen toedoen. Mocht u de acrylnagels willen verwijderen, laat dit altijd door een professioneel nagelstyliste doen.

     9. Elifeda Beauty hanteert een minimale leeftijd van 16 jaar voor acrylnagels. Ben je bijna 16 jaar? Dan doen we daar niet moeilijk over. Voor Gelpolish wordt een minimale leeftijd van 12 jaar gehanteerd.

     10. Voor de Wimperextensions gelden dezelfde regels en adviezen.

      

     Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

      

      

      
      

     Elifeda Beauty

     Abraham Steenhagenstraat 12, 7603SN Almelo

     0628210484

      

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                    

      

      

      

      

     Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Elifeda Beauty verwerkt van haar klanten

      

     Indien je klant wordt van Elifeda Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Elifeda Beautyverstrekt, geef je nadrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

     Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen, en te bewaren in je eigen administratie!

      

     1. 1.     Verantwoordelijke

     Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

     Elifeda Beauty, vertegenwoordigd door Rebecca Fernhout, Abraham Steenhagenstraat 12 te Almelo, 0628210484

      

     1. 2.     Welke gegevens verwerkt Elifeda Beauty en voor welk doel

     2.1   a) voor- en achternaam

     b) telefoonnummer

      

     2.2   Elifeda Beautyverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende

     doeleinden.

     a)   Naam en telefoonnummer wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele

     Annulering/verplaatsing daarvan

      

     1. 3.     Bewaartermijn

     3.1   Elifeda Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen, aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

      

     1. 4.     Beveiligingsmaatregel

          4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Elifeda Beautyeen passend 
                   organisatorische maatregeling getroffen.

      

     1. 5.     Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

     5.1    Via de eigenaresse van Elifeda Beauty kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Elifeda Beauty  zal je verzoek in behandeling nemen  en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

     5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als

     Bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

     5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Elifeda Beauty je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

     5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht

     Aan eigenaresse van Elifeda Beauty

      

      

     Datum: ___ /___ / 2018                                                           Plaats: Almelo

      

     Naam klant:                                                                              Handtekening  klant:

     …………………………………………..                                   …………………………………………..     Naam eigenaresse Elifeda Beauty:                             Handtekening Eigenaresse :

      

     Rebecca Fernhout                                                                           …………………………………………

      

      

      

     Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

     Op alle teksten op deze website ligt auteursrecht©.